Grow smart and happy

Un spațiu creat special atât pentru copii cât și pentru părinți și bunici în care să se poată descoperi, cunoaște și dezvolta armonios împreună. Deoarece o viață stabilă și frumoasă se construiește încă din copilărie având alături familii puternice și echilibrate.

nor

Grow smart and happy

Un spațiu creat special atât pentru copii cât și pentru părinți și bunici în care să se poată descoperi, cunoaște și dezvolta armonios împreună. Deoarece că o viață stabilă și frumoasă se construiește încă din copilărie având alături familii puternice și echilibrate.

soare

Învățăm

Cursuri inovatoare după modele testate la nivel mondial.

CreĂm

Modelaj în lut sau plastelină, design și proiectare,  construcții 2D /3D.

Dezvoltăm

Grup de suport pentru familii monoparentale, vârstnici, etc.

EDUCĂM PĂRINȚI ȘI COPII

Atelierele noastre cultivă curiozitatea copiilor prin metode inedite de predare folosind tehnologiilor moderne în procesul de învățare. Am creat programe complexe care să contribuie la dezvoltarea potențialului fiecărui copil în parte.

Intreprindere sociala infiintata prin programul

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – „Investim în dezvoltare durabilă”.

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul: SIS – SOLIDARI LA ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Contract: POCU/449/4/16/128197