Suntem un centru de activități pentru copii și adulți din Alba Iulia!

Unde ne găsiți?

Str. Nicolae Titulescu nr. 6,
bl. Columna, sc. D, Alba Iulia, Alba, România

0744 627 922

0742 060 366

Vrei să te înscrii la un atelier?
Completează formularul de mai jos:

Intreprindere sociala infiintata prin programul

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – „Investim în dezvoltare durabilă”.

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul: SIS – SOLIDARI LA ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Contract: POCU/449/4/16/128197